Henvisninger

Henvisninger til kiropraktik og genoptræning

Det er min opfattelse at den bedst mulige behandling for patienten opnås ved et tværfagligt samarbejde mellem kiropraktor, primær dyrlæge, smed, træner og andre behandlere.

Det er min erfaring at mange patienter kan hjælpes med kiropraktik som supplement til traditionel behandling.

En grundig sygehistorie med oplysninger om nuværende og tidligere behandlinger vil være ønskeligt, Hvis der foreligger røntgen billeder må disse gerne medbringes.

Alle henviste patienter journaliseres og primær dyrlæge orienteres om fund, behandling og evt efterbehandling. Konstateres anden ikke kiropraktisk lidelse henvises til egen dyrlæge for videre behandling

​dyrekiropraktoren

CVR: 15073608​

DDDar